Svilajnac je lociran "na mestu gde resavska dolina srasta s'moravskom". Teritorija opstine Svilajnac smeštena je u severoistocnom delu Pomoravskog okruga. Granici se sa opštinom Žabari (na severu), Petrovac na Mlavi (na severoistoku), Despotovac (na istoku), Jagodina (na jugu), Batočina i Velika plana (na zapadu). Opština Svilajnac obuhvata 12,47% teritorije Pomoravskog okruga, a u njoj zivi 12,54% ukupnog stanovništva ovog okruga u 11,52% naselja. Teritorija ove opštine je nepravilnog okruglastog oblika sa teritorijalnim produžecima u zapadnom (moravskom) delu, gde se nalaze najsevernija i najjužnija tačka. Matematičko - geografski položaj teritorije opštine Svilajnac odredjuju sledece koordinate : 44°19'10'' i 44°03'20'' sgs i 21°08' i 21°25' igd. Preko teritorije opštine Svilajnac, ostvaruju se veze u svim geografskim pravcima, od kojih poseban ekonomski i uopste društveni značaj imaju one saobraćajnice koje se pružaju uporednički : izmedju ekonomski razvijenijeg moravskog dela na zapadu i visijskog, nedovoljno razvijenog geoprostora na istoku, kao i veze razvijenijeg juga i slabije razvijenog severa.
Na teritoriji opštine živi 33136 stanovnika. Po srednjoj gustini naseljenosti od 107 st/km2, spada u gušće naseljene opštine. Administrativni centar je Svilajnac, a čine ga 22 mesne zajednice, samo je Svilajnac gradsko naselje, a ostalo su sela. Od ukupnog broja stanovnika 71% čini seosko, a 29% gradsko stanovništvo.
U opštini je najviše brdskih sela, koja su smeštena po klisurama i kraj reka i potoka. Skoro 2/3 sela spadaju u ovu grupu. Ona su na plećima omanjih kosa (ispod 300 mnv) ili pokraj reka, rečica i potoka. Najmanje je dolinskih ili potpuno ravničarskih sela. Ona su u moravskoj ili donjo resavskoj pomorskoj ravnici. Lukovica, Kušiljevo i Sedlare su mešovita sela (ravničarsko-brdska), a sva ostala su brdska (sa malim ravnicama ili bez njih) : Bobovo, Bresje, Vojska, Vrlane, Gložane, Grabovac, Dublje, Dubnica, Djurinac, Kupinovac, Mačevac, Prostinac, Radošin, Roanda, Roćevac, Subotica, Troponje i Crkvenac. Naselja na teriotiriji opštine Svilajnac se nalaze na maloj nadmorskoj visini. Selo Kušiljevo se nalazi na najmanjoj nadmorskoj visini (99 m), a Prostinac je najviše naselje u opštini na 220 mnv. Naselja imaju različite ekspozicije, ali je najzastupljenija južna i jugozapadna, a manjim delom severna ekspozicija. Velike razlike medju selima postoje i u pogledu njihovih povržina, pa tako 16 naselja ima površinu ispod, a 6 naselja ima preko 2000 ha : Kušiljevo (3488), Gložane (2873), Svilajnac (2787), Bobovo (2783), Vojska (2058) i Troponje (2049).
Po povrsini, najmanje naselje u opštini je Vrlane (432) a najvece Kušiljevo (3488).
Gotovo u svim selima broj stanovnika konstantno opada u celom periodu od 1948. do 1991. godine. Sa druge strane u Svilajncu i Lukovici (koja svakim danom srasta sa Svilajncem) broj stanovnika se više nego udvostručio za isti vremenski period. Svilajnac je 1948. godine imao 5046 stanovnika a 1991. godine 9622 stanovnika, dok je u Lukovici broj stanovnika povećan sa 428 koliko ih je bilo 1948. godine na 938 stanovnika 1991. godine. Opštinu kao celinu odlikuje neznatan pad broja stanovnika u periodu od 1948. godine do 1991. godine sa 33268 na 33136, koliko danas živi na površini opštine na 32639 ha. Migracije su uglavnom usmerene na relaciji selo - grad u samoj opštini.


SELA OPŠTINE SVILAJNAC

Grad Svilajnac - 9,395

Bobovo - 1349 (broj stanovnika 2002.)
Bresje - 230
Vojska - 1050
Vrlane - 180
Gložane - 1017
Grabovac - 1012
Dublje - 1050
Dubnica - 607
Đurinac - 309
Kupinovac - 386
Kušiljevo - 2,569
Lukovica - 778
Mačevac - 217
Proštinac - 254
Radošin - 550
Roanda - 572
Roćevac - 356
Sedlare - 690
Subotica - 757
Troponje - 901
Crkvenac - 1282

(Preuzeto sa selokusiljevo.freehostia.com)